GASO, spol. s r.o. Lovosice

1 plasty A

PLASTOVÉ VÝROBKY
SEPTIKY
REVIZNÍ ŠACHTY
JÍMKY
NÁDRŽE NA VODU
BAZÉNY

celoplastové výrobky vyráběné technologií svařováním polypropylénových desek nebo desek z kopolymerů polypropylenu lehčených nebo extrudovaných o tloušťce 8-15 mm. Tyto materiály se vyznačují svou lehkostí, dlouhou životností a jsou 100% recyklovatelné.

2 svarovani AKOVOVÝROBA
SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE
VÝROBAPLOŠIN
OPRAVY ZVEDÁKŮ A KLADKOSTROJŮ

nosné ocelové konstrukce, příhradové nosníky, přístřešky, zastřešení objektů, sklady, dílny, lávky, ocelové konstrukce pro bytové domy, schodiště, zábradlí, ocelové jímky, nádrže, stožáry

3 olovo AOLOVÁŘSKÉ PRÁCE
POOLOVĚNÍ

vykládání nádrží a zásobníků olověným plechem,homogenní poolovění nádrží, zásobníků a dílů chemického zařízení, míchadel,výrobu topných hadů na ohřev kyselin,ochranu prostorů proti záření,opravy chladičů dopravních prostředků, silničních a zemních vozidel, lokomotiv,opravy regulačních ventilů MERTIK, včetně výměny náplně a seřízení, svařování mědi a mosazi

4 reference AUKÁZKA VÝROBKŮ
REFERENCE

Firmy, které s námi spolupracují. Fotografie výrobků.

Společnost GASO spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako společnost, která zajišťuje Generální a střední opravy pro společnost Lovochemie, a.s. Široký rozsah prací zahrnoval gumárenské práce, pískování, svařování konstrukci, zámečnické práce, opravy olověných částí technologických celků, revize zdvihací zařízení, drobné speciální stavební práce, pokládka kyselinovzdorné dlažby a další. Za odbornou specializaci můžeme považovat olovářské práce, které zahrnují vykládání nádrží olověným plechem a homogenní po olovění (nanášení olova na železo, které odolává kyselinám). V dalších letech společnost rozšířila svojí činnost o plastikářské práce. Výroba bazénů, nádrží na vodu, jímek a septiků to se stalo dalším důležitým pilířem výrobního programu. V současné době pokračujeme ve všech těchto činnostech a dále rozšiřujeme kovovýrobu o výrobu jednoúčelových zařízení a výrobu plošin. Díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme nabídnout kvalitní práci, za kterou si stojíme.